Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20121-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski można składać w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.