Pracownicy Socjalni

Pracownik Socjalny Obsługiwany teren

mgr Renata Rajtar
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Gdeszyn
Gdeszyn Kolonia
Miączyn
Miączyn Kolonia
Miączyn Stacja
Ministrówka
Horyszów
Horyszów – Kolonia

mgr Agnieszka Kostrubiec
Specjalista Pracy Socjalnej

Czartoria
Frankamionka
Niewirków
Niewirków Kolonia
Zawalów
Zawalów Kolonia
Żuków
Świdniki
Koniuchy
Koniuchy- Kolonia
Kotlice
Kotlice- Kolonia
Poddąbrowa