Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego, stypendium oraz dodatków mieszkaniowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego, stypendium oraz dodatków mieszkaniowych. Informacje dotyczące naboru, niezbędne oświadczenia i kwestionariusz znajdują się do pobrania poniżej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie w terminie do dnia 31 maja 2023r. Dokumenty do pobrania:

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego – edycja 2023

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO-EDYCJA 2023 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie prowadzi nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, kobiet i  mężczyzn, szczególnie osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osób  kierowanych przez sąd, instytucje […]

Aplikacja mobilna mZUS

Szanowni Państwo, Od tego roku została uruchomiona nowa, bezpłatna aplikacja mobilna mZUS. Aplikacja jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego500+ oraz świadczeń dobry start 300+.  

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Wartość otrzymanego dofinansowania: 79 407,00 zł W związku z przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału […]