Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny Kryterium dochodowe Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych […]

Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 84 6180047   Celem Programu jest zapewnienie […]

Dożywianie wrzesień-grudzień 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia 2022 przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres wrzesień-grudzień 2022r. Wnioski przyjmowane będą codziennie w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na […]