Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia Gminy Miączyn do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej […]

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023.  Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20121-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy […]

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością oraz zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych wraz z informacją o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością. W związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023.1429 z dnia 26 lipca 2023r. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 […]

Program – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY MIĄCZYN DO REALIZACJI PROGRAMU: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”    Gmina Miączyn planuje przystąpić do realizacji kolejnej już edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zatem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w […]

Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego, stypendium oraz dodatków mieszkaniowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego, stypendium oraz dodatków mieszkaniowych. Informacje dotyczące naboru, niezbędne oświadczenia i kwestionariusz znajdują się do pobrania poniżej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie w terminie do dnia 31 maja 2023r. Dokumenty do pobrania: