Badania ankietowe dotyczące Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Miączyn

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Miączyn – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 23 stycznia do 06 lutego 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Miączyn i innych dokumentów strategicznych.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje
się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/77aa293dc6ec22458

Zachęcamy do udziału w badaniu wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy.