struktura

Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie:

KierownikMagdalena Puziopok. nr 2
Główny księgowyJoanna Krzyszczukpok. nr 2
Starszy specjalista pracy socjalnejRenata Rajtarpok. nr 3
Specjalista pracy socjalnejAgnieszka Kostrubiecpok. nr 3
Aspirant pracy socjalnejMagdalena Dziwurapok. nr 3
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych Agnieszka Klichpok. nr 4
Inspektor ds. świadczeń
wychowawczych, alimentacyjnych i stypendium
Agnieszka Niedźwiedźpok. nr 4
Asystent RodzinyJoanna Mazurpok. nr 3
Opiekunka środowiskaMałgorzata Zubala
Sprzątaczka Magdalena Gdula