INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus. Rodzinny kapitał opiekuńczy Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Miączyn.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Wnioski i objaśnienia do pobrania z zakładki: formularze Informacje udzielane są pod numerem tel. 84 61800047 Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w […]

Nabór wniosków do Programu „ Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, zachęcamy do kontaktu osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z tej formy pomocy w roku 2022. Program adresowany jest do : 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej […]

USŁUGA CATERINGOWA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWOŻENIU GORĄCEGO POSIŁKU

USŁUGA CATERINGOWA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWOŻENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ OSOBOM DOROSŁYM ZAMIESZKUJĄCYM NA TERENIE GMINY MIĄCZYN W ROKU 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11129 z późn. zm.) zaprasza […]