Dodatek osłonowy – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski można składać  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.  Warunki przyznania dodatku osłonowegoDodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. […]

Apel w okresie zimowym

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, osoby z niepełnosprawnością i samotne. Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie, Miączyn 164, 22-455 Miączyn w godzinach:7.30 – 15.30 – poniedziałek, […]

Webinarium „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

  Poniżej zamieszczone są informacje na temat możliwości uczestnictwa w webinarium dla seniorów i ich opiekunów. Webinarium dotyczy bezpieczeństwa seniorów w Internecie i odbędzie się 22 stycznia 2024r. o godz. 17:00.   Link do strony z formularzem zgłoszeniowym: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18   Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87422&p_id=18

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia Gminy Miączyn do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej […]

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023.  Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20121-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy […]

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością oraz zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych wraz z informacją o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością. W związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023.1429 z dnia 26 lipca 2023r. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 […]

Program – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY MIĄCZYN DO REALIZACJI PROGRAMU: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”    Gmina Miączyn planuje przystąpić do realizacji kolejnej już edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zatem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w […]