PKPS – rozpoczęcie wydawania żywności

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Polski Komitet Pomocy Społecznej

Informujemy, że od 22 maja 2023r. rozpoczyna się wydawanie żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zamościu.

Adres siedziby PKPS Zamość: ul. Karola Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość.