Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego – edycja 2023

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO-EDYCJA 2023

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie prowadzi nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, kobiet i  mężczyzn, szczególnie osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osób  kierowanych przez sąd, instytucje i organizacje, oraz wszystkich, którzy chcieliby  pracować nad swoimi emocjami
i konstruktywnymi relacjami z innymi ludźmi.

Aby zgłosić się  do udziału w w/w programie należy skontaktować się z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, tel. 84 6872958 lub drogą  mailową na adres: oik.szczebrzeszyn@onet.pl.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY, SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ INDYWIDUALNIE I W GRUPACH