Informacja dotycząca rozpatrywania i wypłaty dodatku węglowego.

U W A G A !

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że w związku z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym okres rozpatrywania wniosków zostaje wydłużony do 60 dni od daty złożenia wniosku.

*Wypłaty będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.