Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na następujące źródła ciepła:

*pellet drzewny

*drewno kawałkowe

*inny rodzaj biomasy

*gaz skroplony LPG

*olej opałowy

 

Wniosek do pobrania: