Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Szczebrzeszynie ogłasza nabór do grup wsparcia dla młodzieży

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Szczebrzeszynie ogłasza nabór do grup wsparcia dla młodzieży

Grupa wsparcia dla młodzieży 15-19 lat

  Dla kogo?

Młodzież w wieku 15-19 lat, doświadczająca trudności osobistych oraz w kontaktach rówieśniczych.

  Korzyści z udziału:

  • Rozwijanie kontaktów rówieśniczych

  • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażanie własnych emocji i potrzeb

  • Doświadczenie poczucia przynależności do grupy

  • Nauczenie się radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

   Jak wyglądają spotkania grupy?

Każde spotkanie ma określony tytuł tematyczny. Rozmawiamy o Waszych bieżących sprawach, dzielimy
się doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie, dodajemy elementy psychoedukacji i rozwoju. Spotkania
są moderowane przez doświadczoną osobę prowadzącą, która dba o wzajemny szacunek i przestrzeganie przyjętych przez grupę zasad.

Termin i czas

Grupa rusza 25.04.2022 r.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w poniedziałki, w godz.17.00- 18.30

Miejsce spotkań: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Prowadząca: Sabina Siegieda – psycholog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Grupa wsparcia dla młodzieży w wieku 12 -15 lat

W grupie masz możliwość :

 • nabyć umiejętności otwartego i jasnego komunikowania się

 • poznać siebie i odzyskać wiarę we własne siły

 • wypowiedzieć swoją opinię

 • zdobyć bezpłatną pomoc psychologiczną

 • nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje

 • posłuchać jak inni radzą sobie z trudnościami

 • poznać nowe osoby

Termin i czas

Grupa rusza 27.04.2022 r.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w środy godz.17.00- 18.30

Miejsce spotkań: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Szczebrzeszynie

Prowadząca: Psycholog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Szczebrzeszynie – Barbara Tracz

Minimalna i maksymalna liczba uczestników:

5-10 osób

Udział w grupach jest anonimowy i bezpłatny

Zapisy i informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr. tel.: 84 687 29 58

ZAPRASZAMY !