USŁUGA CATERINGOWA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWOŻENIU GORĄCEGO POSIŁKU

USŁUGA CATERINGOWA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWOŻENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ OSOBOM DOROSŁYM ZAMIESZKUJĄCYM NA TERENIE GMINY MIĄCZYN W ROKU 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11129 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowożeniu gorącego posiłku dla uczniów w szkołach podstawowych oraz osobom dorosłym zamieszkującym na terenie gminy Miączyn w roku 2021r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023”.

Poniżej dokumenty do pobrania: