Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, atlasy,vademecum,
 • komputer (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programy komputerowe o charakterze edukacyjnym, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, papier do drukarki, tusz/toner oraz inne akcesoria niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa sprzętu komputerowego,
 • tornister, plecak szkolny, torba sportowa,
 • przybory szkolne takie jak: blok, brystol, papier milimetrowy, papier kancelaryjny, gumka, temperówka, cyrkiel; kalkulator, papier kolorowy, bibuła, ołówki, długopisy, pióra, kredki, flamastry, nożyczki, klej, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, farby, pędzle, plastelina, modelina, zeszyty oraz inne materiały wymagane przez szkołę,
 • biurko do nauki, krzesło oraz lampka na biurko,
 • strój na zajęcia wychowania fizycznego: dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki, getry, koszulki, obuwie sportowe,
 • strój na basen: strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki – 1 para każdego artykułu na semestr,
 • strój galowy związany z uroczystościami odbywającymi się w szkole – konieczna adnotacja na fakturze: „strój galowy”,
 • strój ochronny na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę w formie zaświadczenia),
 • sprzęt sportowy i odzież sportowa, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo),
 • opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
 • zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia),
 • opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • całkowite lub częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, opłaty za usługi internetowe, wyjazdy na basen i inne związane z programem nauczania,
 • wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym, organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę),
 • całkowity lub częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia. Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd, kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą udokumentowanych kosztów faktycznych, a kwotą dodatku.
 • inne materiały zakupione na potrzeby edukacyjne ucznia, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,
 • ważne, aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na odzież i obuwie sportowe, artykuł miał w nazwie adnotację: „sportowe” lub „szkolne” – (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz czytelnym podpisem na fakturze),

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy)
 • meble (np. regały na książki, szafy)
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • wkładki ortopedyczne
 • śpiwory, namioty
 • obozy i zimowiska rekreacyjne